O Janičce a Péťovi

30. květen 2015 | 12.37 |

Žila byla jedna Jaňulka. Janička to v životě neměla lehké, byla dcerou jedné z kuchařek v královské kuchyni, navíc byla tlustá a ošklivá a všechny dívky se jí kvůli tomu smály. Co jí však nebylo dáno na kráse, bylo jí dáno a vychytralosti. Už když pracovala v kuchyni, uměla si vždy ukrást ty nejlibovější kousky masa, aniž by si toho kdy někdo všiml. Uměla si vždy pro sebe uzmout více než 2 brambory, na které měla nárok a vždy se uměla před hlavním kuchařem vychválit za něco, co sama neudělala a ani neuměla. Ostatní pomocnice v kuchyni jí za to neměly rády, ale bály se cokoli říct hlavnímu kuchaři, protože by jim Jana udělala nějaký naschvál nebo by je obvinila z toho, že si vymýšlí, protože jí nemají rády. Hlavní kuchař totiž věděl, že si z Janičky ostatní děvčata v kuchyni dělají legraci kvůli tomu, jak vypadá. 

Princ Petr byl synem krále jednoho z menším západních království v zemi České. Janě se princ nikdy moc nelíbil, ale věděla, že po jeho boku by se měla skvěle a žila by si jako princezna. Věděla také, že jako s obyčejná pomocnice v kuchyni prince moc nezaujme, tak začala pracovat na tom, aby se z ní stala hlavní princova kuchařka. Nejprve schválně přesolovala pokrmy připravované pro prince, poté jej schválně nedosolovala, čerstvá vajíčka vyměňovala za zkažená a čerstvé mléko vždy zkazila česnekem, aby se princovi udělalo špatně, protože věděla, že princ česnek nemá rád.

Poté, co se hlavní kuchař rozhodl hledat viníka ve své kuchyni, našeptala mu Jana, že to všechno udělal jeho asistent, který usiluje o jeho místo, toho posléze hlavní kuchař vyhodil a Janičku za to povýšil na její místo. To však Jaňulce nestačilo a začala sypat jedu do jídla hlavního kuchaře, aby jej postupně otrávila a když se její dílo zdařilo, hlavní kuchař ji na smrtelné posteli stanovil svou nástupkyní. Jaňulka se hned začala mstít všem dívkám, které se jí smály a všechny je postupně jednu po druhé vyhodila z kuchyně. Rozzlobené pomocnice se však nedaly, všechny se sebraly a šly to říci princi, jaká je jeho současná hlavní kuchařka zlá bestie. Vychytralá Janička však s tímto počítala, a když byla pozvána k princi podat vysvětlení, vzala si na sebe ty nejkrásnější šaty, které měla, načesala se, jak nejlépe uměla a vyrazila k princi.

Princ Petr ji nejprve sdělil všechna obvinění a poté si vyschlechl její argumenty. Jana uměla vždy mistrně lhát, řekla princi to, co chtěl slyšet, že to byla ona, kdo odhalil toho, kdo mu přesoloval jídlo a že se jí ostatní dívky za to mstily, protože asistenta hlavního kuchaře měly rády a že je musela vyhodit proto, že se sama bála, že by jí totéž dělaly. Petr byl sám tak trochu přihlouplý, rozumněl jen máločemu a tak Jaňulce všechno uvěřil.

Petr navíc byl velice potěšen, že o něj někdo projevil zájem, protože sám byl tak trochu stydlín a o takový nebyl mezi ostatními princeznami žádaný, proto jej zájem kuchařky Jany, která chytře prohlásila, že se jí vždy líbíl a je podle ní "fakt chlap", ohromně potěšil.

Jednoho dne byl princ Petr povolán do hlavního města, aby se stal nástupcem krále. Vzal si proto svou vrchní kuchařku s sebou a dal jí do kuchyně mezi ostatní kuchaře. Toto se však Jaňulce nelíbilo, zaprvé chtěla být Petrovi nablízku, až se stane králem a jednak ostatní kuchaři poznali, že neumí zhola nic. Proto si Petrovi postěžovala a ten ji posléze učinil svou rádkyní, protože pořád chtěl poslouchat, jak se jí libí, jak mu sluší všechno, co si vezme na sebe a jak je chytré všechno, co řekne, i když Jana věděla, že říká nesmysly.

Mělo to však malý háček... Jako budoucí král byl Petr přislíben jedné princezně. To však Jaňulka nemohla dopustit, aby si její místo královny vzala nějaká princezna Radka. Rozhodla se proto, že s pomocí svých kamarádů, Ondry, Milana a Honzy, princeznu v očích prince očerní tak, aby se Petr neženil. Jenže už bylo pozdě, Petrovi byla Radka přislíbena, a tak se konala svatba ještě předtím, než se Petr stal králem. Jaňulka však věděla, že se Petr musí nejprve stát králem, aby se jí vyplatilo stát po Petrově boku. Proto v tichosti čekala. Petr se mezitím stál králem a stále hrála jeho věrnou rádkyni. Když totiž někdo něco chtěl vyřídit králi, musela zpráva projít přes jeho rádkyni Janu a ta dobře věděla, jaké zprávy Petrovi pustit a které se dozvědět nemusí. 

Mezitím Ondra připravil královně Radce koně na vyjížďku tak, aby se mu zvrtla noha ve správný okamžik, Milan vedl královninu výpravu kolem hluboké rokle a Honza koně vyděsil natolik, aby se splašil, klopýtl s královnou Radkou v sedle a shodil jí ze sedla rovnou do rokle. Cesta k Petrovi byla volná, ten, ze žalu po ztrátě manželky našel útěchu v náručí Jany a plánovali spolu svatbu. 

Jenže Petr byl teď král, nemohl si jen tak vzít někoho, koho sám chtěl a tak se vzdal královského trůnu a vrátil se se svou Jaňulkou zpět do západního království a tam se s ní oženil. Jenže mezitím vyšla pravda najevo, kdo mohl za smrt královny Radky a tak se Ondra, Honza a Milan s spolu s Jaňulkou museli zodpovídat před královským soudem. Jenže Petr z doby, kdy byl králem, znal spoustu tajemství na soudce a porotce, proto nebylo příliš těžké přesvědčit všechny o jejich nevinně. Odvezl si Janičku domů a aniž by tušil, že se stal obětním beránkem jedné zlé ženy a pokud neumřeli, tak spolu žijí dodnes!

Zpět na hlavní stranu blogu

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře